Predstava “Vjeverica i medo”

U srijedu 25.10.2017.u našem vrtiću gostovali su glazbeni umjetnici sa predstavom “Vjeverica i medo”. Glazbenici su kostimirani, a priča o prijateljstvu ima i snažnu ekološku poruku. Vjeverica svira violinu, a medo violoncello. Tijekom susreta djeca su upoznala spomenuta glazbala, i saznala od kojih se dijelova sastoji pojedino glazbalo i način na koji se dobiva ton. Čula su poznata sola za spomenuta glazbala i aktivno sudjelovala u programu.

Predstavi su prisustvovala djeca vrtića i Predškole..