SUPERJUNACI
SUPERJUNACI

Superjunaci su tema koja je prirodno proistekla iz dječjih interesa. Nadovezala se na bajke i priče koje svakodnevno pričamo djeci te razgovaramo o likovima i njihovim osobinama. Tako smo spontano vodili razgovor o supermoćima u kojem su djeca iskazala visoku razinu kreativnosti, originalnosti i jezičnog izražavanja. Pratio ga je likovni izričaj te brojne dramske igre. Pomoću njih smo oblikovali i usmjeravali dječje ponašanje i postupke jer superjunaci su pravedni, štite slabije i ljude u nevolji i pomažu si međusobno. (more…)

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“
NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”, („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljače 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ (more…)

Humanitarna akcija u dječjem vrtiću – “Plastičnim čepovima do skupih lijekova”
Humanitarna akcija u dječjem vrtiću – “Plastičnim čepovima do skupih lijekova”

Dječji vrtić „Potočnica” već treću godinu podržava humanitarnu akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ pokrenutu od Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL). Cilj humanitarne akcije je stvaranje čišćeg okoliša, poticanje održivog razvoja i educiranje građana o važnosti zaštite okoliša, a kojim će u isto vrijeme pridonijeti bržoj rehabilitaciji i resocijalizaciji oboljelih od malignih bolesti. Skupljenim novcem od plastičnih čepova Udruga je pomogla brojnim oboljelima u kupnji skupih lijekova, terapija i/ili medicinskih pomagala. Dječji vrtić Potočnica će i dalje nastojat uspješno sudjelovati u ovakvim humanitarnim akcijama, kojima se pomaže potrebitima. (more…)

Siječanj u Bubamarama
Siječanj u Bubamarama

U našoj skupini siječanj je započeo vrlo radno i živo… Sa završetkom blagdana, polako je rastao i broj djece u skupini.Bilo je tu mnogo pjesme i veselja(proslavili smo nekoliko rođendana) te raznih aktivnosti vezanih uz temu “ZIMA” i vremenskih prilika koje nam ovo god.doba donosi. (more…)

ZIMSKE RADOSTI U PČELICAMA
ZIMSKE RADOSTI U PČELICAMA

Ide zima zube ima zu, zu, zu!
Snježić vije, vjetar bije, bu, bu, bu!
Tko se zime plaši, kada snježić praši, tko se zime boji, nek’ kraj peći stoji.
Moje sanjke žure, moje skije jure, tko se zime boji, nek’ kraj peći stoji. (more…)