Natječaj za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“ u pedagoškoj godini 2022./2023.

Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača. Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji da se prijave za upis djece u program predškole (tzv. male škole) dostavljaju u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine putem zahtjeva objavljenog na web stranici Vrtića www.vrtic-pitomaca.hr.

ZAHTJEV_ZA_UPIS_DJETETA_U_PROGRAM_PREDŠKOLE