O nama

Dobro došli, budite nam dragi gosti, a mi se nadamo da ćemo vam dočarati naš mali svijet u kojem živimo i zajedno stječemo nova znanja, jer poslovica kaže, a netko je i napisao “ Sve što sam naučio, naučio sam još u vrtiću “.

Dječji vrtić «Potočnica» Pitomača organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece,te socijalnim,kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe , Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi iz 1997. godine, Programskom usmjerenju odgoja i naobrazbe, Statutu Predškolske organizacije «Pitomača» u Pitomači, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, te napucima Ministarstva prosvjete i športa.

Naša ustanova prihvaća 155 djece raspoređenih u 7 odgojnih skupina o kojima se brine 15 stručnih djelatnika (15 odgojitelja i 6 djelatnika tehničke službe).

Kao polazište u radu vidimo djetetove potrebe i njegova prava. Individualnim pristupom u radu s djecom trudimo se omogućiti djetetu sretno, kvalitetno i ispunjeno djetinjstvo. Pratimo suvremena kretanja u predškolskom odgoju i obrazovanju kako bismo omogućili maksimalan razvoj dječje osobnosti uz poštivanje potreba i prava djece. Korištenjem svakodnevnih životnih situacija, kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da naša djeca uče, napreduju i budu sretna i zadovoljna. Trudimo se pomoći roditeljima u nizu odgojnih situacija s djecom, uključiti ih u aktivnosti u vrtiću i povećavati njihovu pedagošku kompetenciju. U radu s djecom koristimo različite pedagoške koncepcije.
Poticajnim okruženjem i ponudom bogatog izbora raznih aktivnosti pružamo djetetu mogućnost bavljenja onim što ga najviše zanima. Baveći se aktivnošću u kojoj uživa i koja ga potpuno zaokuplja, dijete najviše uči i najbrže razvija sve svoje potencijale. Ugošćujemo kazališne i glazbene umjetnike, vodimo djecu na kazališne predstave, posjete izložbe , a također sudjelujemo na raznim manifestacijama u našoj općini.

Pedagoški rad tokom godine nastojimo obogatiti raznim sadržajima: -organiziramo; javne svečanosti („Sv.Nikola“ i „Završna”), interna događanja ( pokladni običaji, jesenska, dani kruha,dani zahvalnosti planeti zemlji, mjesec knjige, mala olimpijada, druženje sa majkama i bakama, uskršnji i božićni običaji. i sl.).Vrtić posjećuju liječnici, policajci, putujuća kazališta,umjetnici, roditelji naše djece koji djeci predstave razna zanimanja ili pomažu u realizaciji nekog događaja. Djeca idu u obilazak našeg mjesta i bliže okoline

Nastojimo svake godine mijenjati sadržaje i aktivnosti u okviru pedagoškog rada te proširivati suradnju sa raznim ustanovama i udrugama kako u našem mjestu tako i u bližoj i široj okolini. Timski rad odgojitelja iznimno cijenimo i njegujemo, što se odražava kroz svakodnevne aktivnosti, zajedničke projekte, predstave, izložbe i posjete.

NAŠ JE CILJ – pomoći djetetu da se razvije u samopouzdanu, samostalnu, emocionalno senzibilnu, odgovornu, kreativnu i prije svega sretnu zadovoljnu osobu.