NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – ODGOJITELJA/ICE predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do 30. kolovoza 2024. godine – 2 izvršitelja/ice, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – ODGOJITELJA/ICE predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do 30. kolovoza 2024. godine – 2 izvršitelja/ice, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:

  • VŠS odgojitelj predškolske djece (završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.

    Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

    Pored stručnih uvjeta za prijam u radni odnos, kandidat/tkinja mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).

NATJEČAJ – ODGOJITELJICA NA ODREĐENO VRIJEME –