NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ – 30.9.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,  broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica”,  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16. i 5/16), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljače 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica”, objavljuje…

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dječji vrtić „Potočnica“ 

  • odgojitelja/ice predškolske djece na određeno, puno radno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika (2 izvršitelja/ice)

DJEČJI_VRTIĆ_POTOČNICA – natječaj – dokumentacija