JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA – ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i članka 59. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13, 3/16 i 5/16), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ objavljuje…

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA – ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“  

Ravnatelj – odgojitelj imenuje se na određeno vrijeme od 4 godine, na puno radno vrijeme.

JAVNI_NATJEČAJ_ZA_RAVNATELJA_dj._vrtića – DOKUMENTACIJA