FOTO: Leptirići u svakodnevnoj igri i aktivnostima u sobi i na dvorištu