Dramsko lutkarska radionica

Kraći program dramsko-lutkarske radionice provodi se s djecom od 3. do 7. godine života. Dramsko- lutkarski izričaj podrazumijeva aktivno sudjelovanje djeteta u aktivnosti koje koriste dramski izraz i lutku kao sredstvo izražavanja, a kroz prioritetni oblik učenja –igru- kao kao osnovnu aktivnost djece, sredstvo i metodu rada.

Cilj dramsko- lutkarske radionice jest vježbama, dramatizacijama i osmišljenim igrama pomoći djetetu da se osjeća sigurno, lakše se socijalizira, razvija maštu, oslobađa pokret i bogati svoj rječnik. Dramsko – lutkarska radionica objedinjuje sva područja djelatnosti i sve oblike izražavanja pa tako i djeluje na svim područjima razvoja. Ciljanim igrama i raznim dramskim vježbama radi na poticanju: sigurnosti, samopouzdanju, razvijanju mašte i stvaralaštva, poticanju govorne i izražajne vještine, razumijevanju međuljudskih odnosa i ponašanja i još mnogih drugih zadaća.

Specifičnost dramsko- lutkarske radionice je ta da samo jedna dramska vježba ili igra cjelovito obuhvaća više područja razvoja, kao što vođena improvizacija s određenom temom istovremeno potiče socio-emocionalni razvoj, tjelesni, spoznajni i razvoj komunikacije i stvaralaštva.

Voditeljice: Kristina Saić, odgojiteljica
Tena Sučić, odgojiteljica

Zadaci dramsko – lutkarske radionice:

– razvijati maštu i kreativnost

– poticati na govor i kvalitetu glasovog izričaja

– razvijati koordinaciju cijelog tijela

– razvijati suradnju, samokontrolu, toleranciju

– razvijati povezanost djece

– jačati samopouzdanje i razvijanje pozitivne slike o sebi

– poticati na suradnju i druženje

– razvijati humor

– razvijati kreativnost u rješavanju problema

– razvijati samoizražavanje

– poticanje izražavanja emocija

– razvijati govorne iizražajne sposobnosti i vještine

– razvijati koncetraciju

– utjecati na estetske vrijednosti

– razvijati društvenu svijest

– dramske igre pomažu djeci razlikovati san/maštu od stvarnosti

– razvijati smosvijest i osjećaj važnosti i posebnosti

– razvijanje vlastitih osjećaja, sposobnosti i stavova