Dječja igra je važan dio zdravog odrastanja

Kroz igru djeca uče, otkrivaju, istražuju i upoznaju svijet oko sebe. Igra predstavlja čitav niz oblika učenja i socijalizacije kroz životni vijek, te je važan poticaj za cjelokupan razvoj djeteta. Na fotografijama ćete vidjeti kako se mi igramo u maloj školi!

Ne zaboravite se i vi poigrati sa vašim djetetom!